Cập nhật lại tài khoản ngân hàng Store Làm Mộc

Chúng tôi cảm ơn anh Đoàn Duy đã phản hồi lại về thông tin tài khoản ngân hàng bị sai dẫn đến chuyển khoản bị trả lại. Chúng tôi đã cập nhật từ Công ty Cổ Phần sang Công ty TNHH.
Cụ thể như sau:
Nội dung chuyển khoản: "Tên + SĐT + Thanh toán mua hàng"
Ngân hàng Vietcombank:
- Công ty TNHH Store Làm Mộc 
- Số tk: 0421000539383
- Chí nhánh: Hùng Vương
Trân trọng!