Cập nhật tính năng nhận tại cửa hàng cho thành viên

Store Làm Mộc vừa cập nhật tính năng nhận tại cửa hàng cho web storelammoc.vn
Để thực hiện anh em vui lòng đăng nhập rồi điền thông tin, sau đó đến phương thức vận chuyển chọn nhận tại cửa hàng giá 0đ ạ.
Screen Shot 2021-04-25 at 16.46.07.png 96.22 KB