Hỗ trợ Store Làm Mộc đánh giá dịch vụ bán hàng trực tiếp

Để có thể đảm bảo chuẩn dịch vụ Store Làm Mộc có làm 1 khảo sát về các bước mà khách hàng sẽ được phục vụ khi mua hàng ở Store Làm Mộc tại https://store.lammoc.vn/nps
Anh chị sẽ nhận được 1 voucher trị giá 50k để mua đơn hàng từ 500k sau khi làm khảo sát này.
Trân trọng!