Ra mắt cổng thông tin ghi nhận góp ý Moi.lammoc.vn

Mục đích của cổng thông tin:
  • Giúp khách hàng có nơi để gửi góp ý minh bạch mà không bị xét duyệt
  • Xem được tiến độ góp ý của mình đã thực hiện chưa
  • Cập nhật các thay đổi mới của Thích Làm Mộc