Ra mắt chính sách "Bán hàng tử tế"

Những điểm chính trong chính sách mới:
  • Cập nhật lại chính sách đổi sản phẩm
  • Cập nhật lại chính sách hoàn tiền chi tiết
Quý khách xem tại đây