Store Làm Mộc cập nhật chính sách hỗ trợ khách hàng

Nhằm mang đến sự rõ ràng trong chính sách hỗ trợ khách hàng, Store Làm Mộc đã công bố những giới hạn trong việc hỗ trợ khách hàng để tránh những sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra trong quá trình phục vụ.
Trong chính sách này có 2 mục chính:
  • Phạm vi hỗ trợ
  • Những trường hợp sẽ hạn chế hoặc từ chối hỗ trợ
Quý khách xem tại đây