Cập nhật các cải tiến mới TLM

Cùng xem Thích Làm Mộc có những sự thay đổi như thế nào hàng ngày nhé!

Hỗ trợ Store Làm Mộc đánh giá dịch vụ bán hàng trực tiếp

Để có thể đảm bảo chuẩn dịch vụ Store Làm Mộc có làm 1 khảo sát về các bước mà khách hàng sẽ được phục vụ khi mua hàng ở Store Làm Mộc tại https://store.lammoc.vn/nps
Anh chị sẽ nhận được 1 voucher trị giá 50k để mua đơn hàng từ 500k sau khi làm khảo sát này.
Trân trọng!
Powered by FeedBear